List of Product’s Quality Statements

List of Product’s Quality Statements

 

STT Tên sản phẩm Số hồ sơ tự công bố Ngày có hiệu lực
1 ĐẬU PHỘNG NGHIỀN 150 GP 001/HA/2018 08-03-18
2 BỘT GẠO LỨT TÍM THAN CHIẾT XUẤT 100 PRESD 005/HA/2018 08-03-18
3 PREMIX VM C2 PLUS 002/HA/2018 16-03-18
4 PREMIX PNG MIN 0.5 004/HA/2018 20-03-18
5 PREMIX VM C6 PLUS 003/HA/2018 09-04-18
6 PREMIX VM UHT 4 006/HA/2018 09-04-18
7 PNG VIT AND MIN PREMIX MEDIUM 011/HA/2018 13-07-18
8 Phụ gia thực phẩm: PART 3.1 (VTB-01-6000) 014/HA/2018 25-07-18
9 PART 2 (VTB-01-6000) 012/HA/2018 25-07-18
10 Phụ gia thực phẩm: PART 1 (VTB-01-6000) 009/HA/2018 25-07-18
11 Phụ gia thực phẩm: PART 4.1 (VTB-01-6000) 013/HA/2018 25-07-18
12 Nguyên liệu thực phẩm: PART 3.2 (VTB-01-6000) 016/HA/2018 26-07-18
13 Phụ gia thực phẩm: PART 4.2 (VTB-01-6000) 015/HA/2018 26-07-18
14 NGUYÊN LIỆU TẠO ĐỤC TƯƠNG TỰ SỮA-MILK CLOUDIFIER SDE 018/HA/2018 15-08-18
15 BỘT BẮP CHIẾT XUẤT 100 ESD 010/HA/2018 15-08-18
16 O-CAPTRITION BỘT BÉO 80 SDE 007/HA/2018 27-08-18
17 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX PEDIA 2 VM (VERSION 3) 017/HA/2018 27-08-18
18 Nguyên liệu thực phẩm: PART 2.3 (VTB-02-4000) 026/HA/2018 12-10-18
19 MỨT NẾP CẨM 20 CP VNM 020/HA/2018 15-10-18
20 Phụ gia thực phẩm: PART 1 (VTB-02-4000) 023/HA/2018 15-10-18
21 Phụ gia thực phẩm: PART 2.1 (VTB-02-4000) 024/HA/2018 15-10-18
22 Phụ gia thực phẩm: PART 2.2 (VTB-02-4000) 025/HA/2018 15-10-18
23 Nguyên liệu thực phẩm: VIT MIN PREMIX KERNELS OL 019/HA/2018 18-10-18
24 BỘT CHIẾT XUẤT GẠO JAPONICA RANG 100 RJRESD 033/HA/2018 02-01-19
25 BỘT CHIẾT XUẤT GẠO JAPONICA 100 JRESD 034/HA/2018 02-01-19
26 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX VM OMG 038/HA/2018 11-01-19
27 HẠNH NHÂN NGHIỀN 150 GA 028/HA/2018 21-01-19
28 HẠT ÓC CHÓ NGHIỀN 150 GW 029/HA/2018 21-01-19
29 MẮC CA NGHIỀN 150 GM 030/HA/2018 21-01-19
30 BỘT CHIẾT XUẤT ĐẬU ĐỎ 100 RBESD 032/HA/2018 21-01-19
31 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX VM-INF 001/HA/2019 04-03-19
32 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX VM UHT MG2 002/HA/2019 04-03-19
33 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX VM OG4 003/HA/2019 04-03-19
34 BỘT CHIẾT XUẤT ĐẬU XANH 100 MBESD 004/HA/2019 08-03-19
35 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX VM NUIM 005/HA/2019 10-04-19
36 Nguyên liệu thực phẩm: BỘT GỪNG 006/HA/2019 10-05-19
37 HẠT ÓC CHÓ NGHIỀN 008/HA/2019 10-05-19
38 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX VM GL7 PLUS 007/HA/2019 24-07-19
39 Nguyên liệu thực phẩm: HỖN HỢP VITAMIN VÀ CÁC CHẤT BỔ SUNG (ENERGY VITAMIN 1121) 009/HA/2019 24-07-19
40 BỘT CHIẾT XUẤT GẠO LỨT ĐỎ 011/HA/2019 06-08-19
41 Phụ gia thực phẩm: COLOSTAB 1109 010/HA/2019 08-08-19
42 BỘT CHIẾT XUẤT ĐẬU XANH 012/HA/2019 19-08-19
43 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX VIT AND MIN FRK 013/HA/2019 09-09-19
44 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX VM PEDIA 2 V4 014/HA/2019 24-10-19
45 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX VM UHT V11 016/HA/2019 24-10-19
46 BỘT CHIẾT XUẤT YẾN MẠCH 015/HA/2019 24-10-19
47 HƯƠNG PHÔ MAI SWP 2013 PI 018/HA/2019 31-10-19
48 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG KIWI SW 1994 PI 019/HA/2019 15-11-19
49 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG BẮP SW 1428 PI 020/HA/2019 15-11-19
50 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG KIWI SWP 2060 PI 021/HA/2019 15-11-19
51 BỘT CHIẾT XUẤT HẠT SEN 022/HA/2019 04-12-19
52 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG CÀ PHÊ SW 627 PI 023/HA/2019 04-12-19
53 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG CÀ PHÊ CAPPUCCINO SW 590 PI 025/HA/2019 04-12-19
54 HẠNH NHÂN NGHIỀN 033/HA/2019 19-12-19
55 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG THỊT L001.1 027/HA/2019 24-12-19
56 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX VM S GOLD 34 041/HA/2019 26-12-19
57 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX VM S GOLD 12 040/HA/2019 26-12-19
58 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG GẠO RANG SW 1485 PI 037/HA/2019 26-12-19
59 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG BƠ SWP 635 PI 036/HA/2019 26-12-19
60 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG COOLING SW 2020 PI 024/HA/2019 31-12-19
61 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG GÀ NƯỚNG MẬT ONG SA 1012 PI 026/HA/2019 31-12-19
62 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG ĐẬU XANH SWP 538 PI 028/HA/2019 31-12-19
63 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG BÍ ĐAO SW J251-01 029/HA/2019 31-12-19
64 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG HẢI SẢN SA 2126 PI 030/HA/2019 31-12-19
65 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG SÔ CÔ LA SW 515 PI 031/HA/2019 31-12-19
66 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG NƯỚC MẮM SA J307-01 032/HA/2019 31-12-19
67 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG SÔ CÔ LA SW 516 PI 034/HA/2019 31-12-19
68 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG DỪA SW 577 PI 035/HA/2019 31-12-19
69 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG MĂNG TƯƠI SW 2098 PI 038/HA/2019 31-12-19
70 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG VANILLA CREAM SWP 626 PI 039/HA/2019 31-12-19
71 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG TỎI PHI SA 1891 PI 042/HA/2019 31-12-19
72 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX MULTI NUTRI 043/HA/2019 13-01-20
73 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG LÁ CHUỐI SA 1817 PI 001/HA/2020 13-01-20
74 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG THỊT BÒ SA 1549 PI 002/HA/2020 13-01-20
75 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG TỔ YẾN SWP 2105 PI 003/HA/2020 13-01-20
76 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG HẠT SEN SWP 2107 PI 004/HA/2020 13-01-20
77 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG ĐÀO SWP 2091 PI 005/HA/2020 13-01-20
78 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG HOA HỒNG SW 1823 PI 006/HA/2020 10-02-20
79 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG CỐM SW 2064 PI 007/HA/2020 10-02-20
80 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX HEBI-V2 012/HA/2020 21-02-20
81 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG CÀ CHUA SA 1989 PI 008/HA/2020 24-02-20
82 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG BÒ SPAGHETTI SA 2167 PI 009/HA/2020 24-02-20
83 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG SEN SW 122-02 010/HA/2020 24-02-20
84 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG SEN SW A212-01.4 011/HA/2020 24-02-20
85 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG QUẾ SW 2158 PI 013/HA/2020 24-02-20
86 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG VẢI SW 553 PI 014/HA/2020 24-02-20
87 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG LÁ CHANH KAFFIR SA 1512 PI 015/HA/2020 24-02-20
88 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG KHOAI MÔN SW 706 PI 016/HA/2020 24-02-20
89 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG RAU CỦ L003.1 017/HA/2020 24-02-20
90 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG DÂU SW 676 PI 018/HA/2020 24-02-20
91 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG DÂU SW 669 PI 019/HA/2020 24-02-20
92 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG BẮP SW 563 PI 020/HA/2020 24-02-20
93 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG TĂNG LỰC SW 578 PI 021/HA/2020 24-02-20
94 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX VM DIELAC 12XK 023/HA/2020 09-03-20
95 MỨT CỐM 029/HA/2020 09-03-20
96 CHIẾT XUẤT CỐM 022/HA/2020 23-03-20
97 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX VM UHT SURE 024/HA/2020 23-03-20
98 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG CÀ PHÊ SW 717 PI 025/HA/2020 07-04-20
99 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG ỐC XÀO BƠ TỎI SA 2119 PI 027/HA/2020 07-04-20
100 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG QUẾ SW 2190 PI 028/HA/2020 07-04-20
101 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG LẨU THÁI SA 2213 PI 026/HA/2020 23-04-20
102 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG CHANH SA 2214 PI 030/HA/2020 23-04-20
103 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG PHÔ MAI SW 2130 PI 031/HA/2020 23-04-20
104 TỔ YẾN CHƯNG 032/HA/2020 23-04-20
105 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG BÒ PHÁ LẤU SA 2205 PI 034/HA/2020 27-04-20
106 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG LẨU THÁI SAP 1920 PI 035/HA/2020 27-04-20
107 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG DỪA 101172 LD R3 036/HA/2020 27-04-20
108 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG NƯỚC MẮM L033 037/HA/2020 27-04-20
109 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG TRÀ SWP 2087 PI 038/HA/2020 27-04-20
110 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG SỮA SWP 696 PI 039/HA/2020 27-04-20
111 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG DÂU SW 1964 PI 042/HA/2020 21-05-20
112 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG TÔM NƯỚNG SA 1960 PI 043/HA/2020 21-05-20
113 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG NGÒ GAI SA 636 PI 044/HA/2020 21-05-20
114 Nguyên liệu thực phẩm: VINAMILK PREMIX NUCLEOTIDES 040/HA/2020 28-05-20
115 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX VM UHT-V3 (WITH MGO) 046/HA/2020 29-05-20
116 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG TÔM NƯỚNG SA 2159 PI 045/HA/2020 02-06-20
117 O-CAPTRITIONTM MCT70 041/HA/2020 08-06-20
118 BỘT CHIẾT XUẤT GẠO MẦM 047/HA/2020 08-06-20
119 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG CHANH SA 1246 PI 048/HA/2020 10-06-20
120 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX VM GROW 2 049/HA/2020 10-06-20
121 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG SỮA SWP 558 PI 050/HA/2020 10-06-20
122 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG DÂU 695464 051/HA/2020 10-06-20
123 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG SẦU RIÊNG SW 702 PI 052/HA/2020 10-06-20
124 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG DÂU SW 862-02 055/HA/2020 10-06-20
125 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX VM SR 064/HA/2020 25-06-20
126 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG THỊT BÒ SA 1469 PI 057/HA/2020 19-06-20
127 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG GÀ NƯỚNG SA 2180 PI 058/HA/2020 19-06-20
128 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX VITAMIN MINERAL VM C2 ORG 056/HA/2020 30-06-20
129 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG DÂU 695464T-08 060/HA/2020 30-06-20
130 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX VM RIXK 062/HA/2020 07-07-20
131 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG CHANH DÂY SWP 1179 PI 059/HA/2020 07-07-20
132 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG GÀ SAP 2253 PI 063/HA/2020 09-07-20
133 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX 2811000521 067/HA/2020 09-07-20
134 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX VM C6  068/HA/2020 09-07-20
135 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG SÔ CÔ LA SW 799 PI 053/HA/2020 30-07-20
136 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG CHE MÙI ĐẬU NÀNH SW 750 PI 054/HA/2020 30-07-20
137 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG RAU CỦ L051 074/HA/2020 06-08-20
138 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG THỊT L052 075/HA/2020 12-08-20
139 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX VM PREMIUM HA12-ORG 065/HA/2020 03-09-20
140 Nguyên liệu thực phẩm: PREMIX VM PREMIUM HA34 ORG 066/HA/2020 03-09-20
141 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG CUA SA 1970 PI 076/HA/2020 03-09-20
142 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG CUA NƯỚNG SA 1814 PI 077/HA/2020 03-09-20
143 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG ĐÀO SW 840 PI 069/HA/2020 03-09-20
144 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG QUẾ SW 2280 PI 073/HA/2020 03-09-20
145 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG THỊT SA 889 PI 071/HA/2020 15-09-20
146 Phụ gia thực phẩm: HƯƠNG NƯỚC TƯƠNG SA 1094 PI 078/HA/2020 15-09-20
,