Hoàng Anh đã nhận được Giấy khen từ HEPZA

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của tập thể nhân viên, Ban Giám Đốc và Ban phòng chống Covid của Hoàng Anh suốt thời gian qua

20.01.2022
By hoàng anh

Với sự quan tâm sâu sát, Hoàng Anh đã thành công tổ chức tiêm phòng 2 mũi vắc-xin cho nhân viên, quản lý đội 3 tại chỗ hoạt động hiệu quả và an toàn trong suốt thời gian dịch diễn biến phức tạp.

Hoang Anh Flavors & Food Ingredients Hương liệu

Trải nghiệm ẩm thực là trải nghiệm văn hoá

Xem thêm
Hoang Anh Flavors & Food Ingredients Nguyên liệu

Từ nguyên liệu cuộc sống đến cảm hứng "vị bản nguyên"

Xem thêm

Những con số về Hoàng Anh

25

Năm phát triển

2000

Sản phẩm

Hoang Anh Flavors & Food Ingredients
200

Khách Hàng

Hoang Anh Flavors & Food Ingredients
5

Nước xuất khẩu

Hoang Anh Flavors & Food Ingredients