Cùng khám phá những lý do Hoàng Anh là môi trường làm việc lý tưởng

Nhân viên đươc luân chuyển công việc giữa các bộ phận theo năng lực cá nhân và nhu cầu của Công ty, như từ bộ phận Quản lý chất lượng sang bộ phận Sản xuất hoặc R&D.

20.01.2022
By hoàng anh
🎯 Áp dụng đánh giá năng lực và kết quả công việc hàng quý giúp nhân viên tại Hoàng Anh được đánh giá và nhìn nhận kịp thời, để nhân viên liên tục phát triển theo đúng định hướng con đường sự nghiệp đã đề ra.
🎯 Leadership Development Program: đây là chương trình bổ sung năng lực quản lý, được thực hiện riêng cho Hoàng Anh và thực hành thực tế trên công việc, đào tạo cho cấp quản lý và nhân viên tiềm năng. Hoàng Anh cũng thường xuyên tổ chức các buổi chia sẻ, đào tạo nội bộ thường xuyên để nâng cao kỹ năng cho đội ngũ.
Hoang Anh Flavors & Food Ingredients Hương liệu

Trải nghiệm ẩm thực là trải nghiệm văn hoá

Xem thêm
Hoang Anh Flavors & Food Ingredients Nguyên liệu

Từ nguyên liệu cuộc sống đến cảm hứng "vị bản nguyên"

Xem thêm

Những con số về Hoàng Anh

25

Năm phát triển

2000

Sản phẩm

Hoang Anh Flavors & Food Ingredients
200

Khách Hàng

Hoang Anh Flavors & Food Ingredients
5

Nước xuất khẩu

Hoang Anh Flavors & Food Ingredients